අමතන්න

සාමාන්‍ය විමසීම් සඳහා දැන් අප අමතන්න:

අපගේ විකුණුම් කාර්යාල ලිපිනය (ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය සහ තාක්ෂණික සහාය)

විකුණුම්: 0086-574-87918120

salescontact@yourlite.com

F/12, 4#Building, No.999, Yangfan Rd.Ningbo, China

ඔබ වෙනුවෙන් පැය 24 පුරා අන්තර්ජාල සේවාව!

අපගේ කර්මාන්තශාලා ලිපිනය:

විකුණුම්: 0086-574-87918120

salescontact@yourlite.com

අංක 1199, Mingguang පාර.Yinzhou, Ningbo, චීනය

ඔබ වෙනුවෙන් පැය 24 පුරා අන්තර්ජාල සේවාව!

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න